BREZPLAČNA DOSTAVA NAD 50€

POLITIKA ZASEBNOSTI

Ta izjava o varstvu osebnih podatkov temelji na Splošni uredbi o varstvu podatkov in se nanaša na HSC-Life.si

HSC-Life.si bo vaše osebne podatke obdeloval v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 o varstvu fizičnih oseb pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter nacionalnimi zakoni, ki temeljijo na Uredbi, z uporabo ustreznih tehnične in varnostne ukrepe za zaščito osebnih podatkov pred nepooblaščenim dostopom, zlorabo, odkrivanjem, izgubo ali uničenjem.

I. Splošne informacije
Ta izjava opisuje, kateri podatki se bodo zbirali, kako in za katere namene HSC-Life.si uporablja in vaše pravice, povezane z informacijami o osebnih podatkih, ki jih zbiramo.

Če HSC-Life.si za obdelavo vaših osebnih podatkov uporablja storitve zunanjih ponudnikov, gre za obdelavo (osebnih podatkov) po naročilu, v tem primeru smo tudi zadolženi za varovanje vaših osebnih podatkov.

II. Osebni podatki
HSC-Life.si uporablja naslednje osebne podatke:

splošni podatki: ime in priimek, datum rojstva, država rojstva
naslov in kontaktni podatki: naslov, mesto, e-poštni naslov, številka mobilnega telefona
III. Pravna podlaga in nameni obdelave osebnih podatkov
Vsi vaši osebni podatki se obdelujejo na podlagi:

a) Pravne obveznosti – HSC-Life.si obdeluje vaše osebne podatke v skladu z veljavnimi predpisi ter za namene obveščanja in evidentiranja, ki smo jih dolžni izvajati v skladu z veljavnimi predpisi.

b) Izpolnjevanje dogovora – HSC-Life.si obdeluje vaše osebne podatke za namene izpolnjevanja dogovora in pogodbenih obveznosti, ki smo jih sklenili.

c) Soglasje, ki ste nam ga dali za obdelavo vaših osebnih podatkov za namene pošiljanja promocijskih ponudb in vseh drugih informacij v zvezi z našim podjetjem, ki jih želite prejeti po e-pošti.

d) Zakoniti interes upravljavca – Vsi vaši podatki se obdelujejo za namene izpolnjevanja obveznosti zakonodaje ali za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti in sklepanje dogovorov, npr. Dostava blaga na domači naslov.

HSC-Life.si zbira osebne podatke naših strank na naši spletni strani www.hsc-life.si, če uporabljate kontaktni obrazec, naročate blago in/ali storitve, preko elektronske pošte in telefona.

IV. Obdobje hrambe
Vaše osebne podatke bomo načeloma izbrisali ob prenehanju pogodbenega razmerja in najkasneje do izteka morebitnih zakonskih zahtev v zvezi s hrambo osebnih podatkov.

V. Upravljanje privolitve
Vsi vaši osebni podatki se obdelujejo na podlagi:

Prav tako lahko kadar koli ugovarjate naši obdelavi vaših osebnih podatkov.

Soglasje lahko spremenite v pisni obliki na naslovu:

info@hsc-life.si

Če dano soglasje prekličete, vaših podatkov ne bomo več uporabljali za navedene namene.

Če želite ponovno podati soglasje, lahko to storite.

V primeru obdelave vaših osebnih podatkov, ki ne zahteva vaše privolitve in je

potrebnih za sklenitev pogodbe z nami oziroma izpolnitev sklenjene pogodbe

ali zaradi obveznosti, ki jih imamo po zakonu.

VI. Pravice posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki
a) Pravica dostopa do podatkov in informacij o obdelavi osebnih podatkov, tj. ali upravljavec obdeluje osebne podatke posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, ali ne in če se podatki obdelujejo, kakšen je namen te obdelave, kategorije zadevnih osebnih podatkov itd.

b) Pravica do popravka: Če obdelujemo vaše osebne podatke, ki so nepopolni ali netočni, lahko od nas zahtevate, da jih kadar koli popravimo ali dopolnimo.

c) Pravica do izbrisa: od nas lahko zahtevate izbris vaših osebnih podatkov, če smo jih obdelali nezakonito ali če ta obdelava predstavlja nesorazmeren poseg v vaše zaščitene interese. Upoštevajte, da zaradi nekaterih razlogov takojšen izbris ni mogoč. Na primer zaradi obveznosti arhiviranja, ki jih določa zakon.

d) Pravica do prenosljivosti podatkov: od nas lahko zahtevate, da vam podatke, ki ste nam jih zaupali, posredujemo v strukturirani obliki, v standardni strojno berljivi obliki:

Če te podatke obdelujemo na podlagi soglasja, ki ste nam ga dali in ga lahko prekličete, ali za izpolnjevanje našega dogovora in
če obdelava poteka z uporabo avtomatiziranih procesov.
e) Pravica do ugovora: Če posredujemo vaše podatke za namene opravljanja nalog javnega interesa ali nalog javnih organov ali ko se pri obdelavi vaših podatkov sklicujemo na svoje zakonite interese, lahko vložite ugovor zoper takšno obdelavo podatkov. če obstaja interes za zaščito vaših podatkov.

f) Pravica do ugovora pri pristojnem organu: Če menite, da smo pri obdelavi vaših podatkov kršili Slovenske ali evropske predpise o varstvu podatkov, se obrnite na nas za rešitev morebitnih težav. Imate pravico vložiti pritožbo pri Slovenski agenciji za varstvo podatkov ali v primeru spremembe veljavnih predpisov pri drugem organu, ki bo prevzel svojo pristojnost, od 25. maja 2018 pa pri nadzornem organu znotraj EU.

h) Uveljavljanje pravic: Če želite uveljavljati katero od zgoraj navedenih pravic, nas kontaktirajte preko e-maila info@hsc-life.si

i) Potrditev identitete: V primeru dvoma lahko zahtevamo dodatne informacije za preverjanje vaše identitete. To služi za zaščito vaših pravic in zasebnih sfer.

j) Zloraba pravic: Če katero od teh pravic uveljavljate prepogosto in z očitnim namenom zlorabe, vam lahko zaračunamo administrativne stroške ali zavrnemo obdelavo vaše zahteve.

k) Pravica do omejitve obdelave: Zahtevate lahko omejitev obdelave vaših podatkov:

– če oporekate točnosti svojih podatkov v obdobju, ki nam omogoča preverjanje teh podatkov.
– če je bila obdelava vaših podatkov nezakonita, vendar zavrnete izbris in namesto tega zahtevate omejitev uporabe teh podatkov.
– če podatkov ne potrebujemo več za predvidene namene, vi pa jih še vedno potrebujete za uresničitev zakonskih zahtev ali če je bil vložen ugovor za obdelavo teh podatkov.

VII. Prenos podatkov tretjim osebam
Vaše osebne podatke bomo hranili in jih ne bomo razkrili ali dali na voljo tretjim osebam, razen v naslednjih primerih:

– če se izrecno in pisno strinjate z razkritjem določenih zaupnih podatkov za določen namen ali določeni osebi.
– če ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, ali pristojni državni pravobranilec podatke potrebuje za opravljanje nalog iz svoje pristojnosti.
– če sodišče, odvetniki ali notar zahteva podatke za svoje postopke, če se ti podatki zahtevajo pisno.
– če davčna uprava, hrvaški zavod za pokojninsko zavarovanje in hrvaški zavod za zdravstveno zavarovanje zahtevajo podatke na podlagi zakonskih obveznosti, ki jih ima do njih upravljavec.

VIII. Prenos podatkov v tretje države
Prenos podatkov v tretje države (države izven EU) se izvaja le:

– če obstaja zakonska obveznost
– če je prenos nujen za izpolnitev pogodbenih obveznosti
– če ste dali izrecno soglasje

IX. Uporaba digitalnih storitev
Zbiramo samo tiste osebne podatke, ki nam jih obiskovalci naše spletne strani www.hsc-life.si prostovoljno dajo na voljo ob oddaji kontaktnih podatkov preko kontaktnega obrazca. Ti osebni podatki se uporabljajo zaupno in samo za določen namen. Posredovanje teh osebnih podatkov tretjim osebam se ne izvaja, razen če obstaja zakonska obveznost ali odredba uradnega organa, da se ti osebni podatki lahko posredujejo pristojnemu organu. Dostop do spletnega mesta je protokoliran in ob tem se beležijo tehnični podatki, kot so promet na spletnem mestu, uporabljen operacijski sistem, ločljivost zaslona, čas obiska in velikost prenesenih podatkov.

Za izboljšanje naše ponudbe naše spletno mesto vsebuje piškotke, ki se shranjujejo na računalnikih obiskovalcev spletnega mesta. Shranjevanje piškotkov je mogoče preprečiti, vendar lahko to omeji ponudbo spletnega mesta. Piškotki omogočajo shranjevanje tipičnih preferenc obiskovalcev spletnega mesta, optimizacijo tehničnih procesov in nenehno izboljševanje ponudbe.

Sprejeli smo vse potrebne ukrepe za zaščito vaših podatkov pred izgubo, spremembo ali dostopom tretjih oseb. Če imate kakršna koli vprašanja, nas kontaktirajte. Vse spremembe tega pravilnika bodo zabeležene na naši spletni strani.

X. Varnostna izjava
Sprejeli smo vse razumne korake za vzpostavitev ustreznih varnostnih ukrepov za zaščito vaših podatkov.

XI. Spremembe tega pravilnika
Vse spremembe tega pravilnika bodo objavljene na naši spletni strani, v brošuri in/ali na voljo na zahtevo.